Οι τάσεις της σοκολάτας

About Us

About

Relkon Hellas SA started in Greece in 1997 and has always focused on innovation, modernization, and diversity.

Our experience and expertise over the years in managing European chocolate products allow us to ensure the best combination of quality and price for the Greek professional at all times.

σοκολατα
Vision

Our vision revolves around three key principles:

Quality: At Relkon Hellas SA, quality is the cornerstone that drives and evolves the company, from research, development, and creation of new delightful products, to production and rigorous quality control.

Variety: We offer the widest variety of confectionery products, with over 1,000+ specialized codes.

Originality: Relkon Hellas has exclusive rights for branded and candy with leading companies (Warner, Sanrio, Nickelodeon, NBA, eOne).

Who We Are

Relkon χρόνια παρουσίας
24
Years of continuous presence since 1997
Relkon χρόνια κερδοφορίας
20
20 years of continuous profitability since 2000
Relkon παρουσία στη Διεθνή έκθεση ISM
14
Years of continuous presence at the International ISM Exhibition
Relkon δικαιώματα με εταιρείες Warner, Sanrio, Nickelodeon, NBA, eOne
5
Exclusive rights to branded confectionery and toys with the top companies Warner, Sanrio, Nickelodeon, NBA, eOne
Σοκολάτες
30
30+ chocolate representations
σοκολατακια
1000
1,000+ product codes
Relkon πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό
2500
Customers in Greece and abroad
Relkon Crispo, η νέα τάση στο κουφέτο
Crispo

Establishes the new flavor, the new enjoyment, and the new trend in dragées.

σοκολατα με στεβια
Vendi

Manages Vendi chocolates with stevia.

43
We export to 43 countries
At Relkon Hellas, we are constantly developing new products and game concepts branded with the most famous characters. With an export presence in more than 40 countries around the world and an extensive network of partners, our products are located in the largest chain stores in Europe, Asia and Australia.
εξαγωγική παρουσία

 

Follow us