Γενικά

Πιστοποιήσεις : Γιατί είναι σημαντικές για την επιτυχία του καταστήματός σας!

πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις είναι ένας όρος που ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Πιστοποίηση είναι μια γραπτή επικύρωση από κάποιον ανεξάρτητο φορέα με αναγνωρισμένη ικανότητα, σχετικά με το αν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά βρίσκονται σε συμφωνία με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Πιστοποίηση μπορεί να λάβει ένα τρόφιμο, ένα σύστημα, ακόμη και ένα φυσικό πρόσωπο. Οι πιστοποιήσεις που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα δεσμεύονται για συμμορφώσεις σε κάθε στάδιο αποθήκευσης, διαχείρισης και μετακίνησης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απόλυτη ποιότητα σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας και έτσι ο τελικός καταναλωτής απολαμβάνει την πλήρη ποιότητα. Ταυτόχρονα, εξαλείφεται η μη ποιοτική και ασφαλής διάθεση τροφίμων. Στο σημερινό άρθρο θα αποτυπώσουμε τις διεθνείς αποδεκτές πιστοποιήσεις με αναγνώριση από όλους τους επίσημους φορείς, καθώς και το τι αυτές συμβολίζουν.

Πιστοποίηση ISO 22000

Το ISO 22000 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο που σκοπό έχει να καθορίσει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδίδεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και εμπεριέχει τα εξής:

  • απαιτήσεις του HACCP (για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα)
  • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
  • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

Το ISO 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων με παγκόσμια αναγνώριση και φυσικά ανταποκρίνεται σε κάθε οργανισμό ή επιχείρηση που σχετίζονται και εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

πιστοποιήσεις

Πλεονεκτήματα ISO 22000

Οι οργανισμοί που διαθέτουν την πιστοποίηση ISO 22000 συμμορφώνονται πλήρως με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και λειτουργούν εναρμονισμένα με αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων. Το σύστημα ISO 22000 μειώνει τις λανθασμένες πρακτικές και θέτει σε ετοιμότητα την επιχείρηση στο να αντιμετωπίζει κρίσεις που αφορούν τα τρόφιμα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν την πιστοποίηση ISO 22000 δίνουν στους πελάτες τους το αίσθημα ασφάλειας σχετικά με τα προϊόντα που διακινεί και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Relkon Hellas ΑΕ δε θα μπορούσε να μη διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση και να αποτελεί ξεκάθαρα τον πιο έμπιστο συνεργάτη σας ξεχωρίζοντας απόλυτα από όλους τους προμηθευτές χονδρικής πώλησης σε ζαχαρώδη και σοκολατάκια σε όλη την Ελλάδα!

πιστοποιημένοι συνεργάτες

Πιστοποίηση IFS Food

Το International Food Standard Food είναι από τα πλέον διαδεδομένα και αναγνωρισμένα συστήματα ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων. Οι απαιτήσεις που καλύπτει όπως και η δομή του βασίζονται σε 8 διαφορετικά συστήματα. Σχετίζεται με εταιρίες που παράγουν τρόφιμα ή συσκευάζουν χύμα τρόφιμα. Το IFS Food «αναγκάζει» μια εταιρία να συμμορφωθεί με συγκεκριμένη νομοθεσία γύρω από τα τρόφιμα.

Οι λιανοπωλητές οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση. Πάντα αυτά τα πρότυπα είναι εναρμονισμένα με τις ανάγκες όλων των λιανοπωλητών γι’ αυτό άλλωστε και αναπτύσσονται παράλληλα με αυτούς.  Οι εταιρίες που διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση ενισχύουν την αξιοπιστία των πελατών τους και απολαμβάνουν την αποδοχή του συνδέσμου λιανοπωλητών της Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας.

Σύστημα HACCP

Το σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) είναι μια διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων. Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Οι αρχές του συστήματος HACCP έχουν να κάνουν με την ανάλυση, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων, την καθιέρωση κρίσιμων σημείων ελέγχου και τον τεκμηριωμένο έλεγχο και επαλήθευση των προληπτικών μέτρων. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που λαμβάνει μέρος στην εφοδιαστική αλυσίδα, είτε σε επίπεδο πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, είτε σε επίπεδο αποθήκευσης, διανομής, χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Σύστημα FSSC 22000

Το σύστημα FSSC 22000, αποτελεί ένα συνδυασμό των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005 και των προδιαγραφών ISO / TS 22002.

Περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Ο σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου προτύπου είναι να συμπληρωθεί το σύστημα ISO 22000.

Πιστοποίηση BRC GS Food

Το πρότυπο British Retail Consortium αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Οργανισμό λιανεμπορίου και απευθύνεται σε προμηθευτές τροφίμων που παρασκευάζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κυρίως για λογαριασμό των super markets της Αγγλίας. Το BRCGS Food ένα σύστημα που επικαιροποιείται συνεχώς, πάντα με βάση τις εξελίξεις των απαιτήσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Το συγκεκριμένο πρότυπο δεν καλύπτει την εμπορική δραστηριότητα, τις εισαγωγές προϊόντων, την αποθήκευση και τη διανομή όταν αυτές γίνονται από τρίτη εταιρία. Οι εταιρίες που διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση ενισχύουν την αξιοπιστία των πελατών τους και απολαμβάνουν την αποδοχή του συνδέσμου των λιανεμπόρων της Αγγλίας.

πιστοποιημένοι συνεργάτες

Relkon Tip! Οι πιστοποιήσεις είναι στα βασικότερα κριτήρια επιλογής συνεργατών σας. Για το λόγο αυτό αναζητήστε εταιρίες και προμηθευτές που συνεργάζονται με αξιόπιστους φορείς και διαθέτουν τις πιο αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις. Διασφαλίζετε κι εσείς την αξιοπιστία σας και αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας! Εξασφαλίζετε τη σταθερότητα της ποιότητας των προϊόντων σας σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, εγκυρότητας της σύνθεσης, διατροφικής ανάλυσης, αλλεργιογόνων και εργαστηριακών ελέγχων.

Ο σκοπός της πιστοποίησης είναι να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι πιστοποιήσεις θέτουν ένα σημείο αναφοράς για την ορθή πρακτική διαχείρισης, αποθήκευσης και διακίνησης και βοηθούν στην διασφάλιση υψηλής ποιότητας στον τελικό καταναλωτή. Άλλωστε, ο σκοπός είναι ένας. Ασφαλές προϊόν στα χέρια του τελικού καταναλωτή!