Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και το δείχνουμε με τα προϊόντα μας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Για όλους εμάς στη Relkon Hellas S.A., η ποιότητα είναι ο γνώμονας με τον οποίο λειτουργεί και εξελίσσεται η εταιρεία.
Από την έρευνα & ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων απολαυστικών και καινοτόμων προϊόντων, ως την παραγωγή και τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο αυτών.
Μέλημά μας είναι ο σεβασμός στην απαίτηση του καταναλωτή για προϊόντα υψηλού επιπέδου, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, με τον πιο αγνό και λαχταριστό τρόπο.
RoyaltyFree-CogWheels

1. ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όλες οι καινοτόμες και νέες ιδέες της Relkon, όχι μόνο γεννιούνται, αλλά δοκιμάζονται, ωριμάζουν και παίρνουν σάρκα και οστά στο τμήμα Research & Development.

Το τμήμα αυτό έχει την αρμοδιότητα για την επιστημονική οργάνωση και εφαρμογή ερευνών και πειραμάτων, με σκοπό το σχεδιασμό νέων και καινοτόμων προϊόντων.

RoyaltyFree-IdeaBulb

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Relkon έχει ως προτεραιότητα την καινοτομία και τις καταναλωτικές ανάγκες του μέλλοντος.

sara-cervera-we4l7ch6iwc-unsplash
RoyaltyFree-Trust

3. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Μέλημά μας είναι ο σεβασμός στην απαίτηση των καταναλωτών μας για προϊόντα αξιόπιστα και υψηλού επιπέδου.

RoyaltyFree-Certification

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Relkon Hellas S.A. έχει λάβει την πιστοποίηση ISO 22000:2018 «Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων-Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων», το οποίο αποτελεί Διεθνές Πρότυπο, που ακολουθείται ώστε να διασφαλίζονται οι διαδικασίες του συστήματος HACCP για την ασφάλεια των τροφίμων.