ΑΘΗΝΑ 15.1.2021

ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης παραγγελίας (προ-παραγγελίας) σε προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς αποστολή  μετά την ημερομηνία που  αναφέρεται  στο εικονίδιο του κάθε κωδικού με την ένδειξη Διαθέσιμο από : …/…/… .

Η προ-παραγγελία στοχεύει στην από πλευράς σας  έγκαιρη πρόβλεψη της απαιτούμενης ποσότητας και στη διασφάλισή της από πλευράς μας.

Η ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας θα καθοριστεί από εσάς κατά την καταχώρησή της, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 31.3.2021.

Η έναρξη καταχώρησης  προ-παραγγελιών ισχύει από  15.1.2021.